Disxeo - Distribución - Xeo - Hielo - Ice - Hostelería - Galicia

Evita investimento en máquina de xeo

Evitarás ter que comprar ou alugar maquinaria apropiada para poder fabricar xeo no teu  negocio de hostelería.  Máquinas que ademais resultan bastante custosas e que serán un custo fixo que deberás pagar, usando a máquina ou non.