Disxeo - Distribución - Xeo - Hielo - Ice - Hostelería - Galicia

Por que Disxeo?

Boas razóns de rendibilidade para o seu local hosteleiro: Cal cre que é a mellor opción para o seu negocio de hostelería? Faga números…

Evita investimento en máquina de xeo

Evitarás ter que comprar ou alugar maquinaria  apropiada para poder fabricar xeo  no teu  negocio de hostelería.  Máquinas que ademais resultan bastante custosas e que serán un custo fixo que deberás pagar, usando a máquina ou non.

Evita mantementos e gastos de consumo

Aforrarás os custes engadidos de instalación de máquina, mantemento e reparación, así como os gastos fixos de auga e electricidade . Os gastos estimados para unha máquina de xeo pequena (de ata 40 kg. diarios de xeo) poden ser duns 45 euros mensuais por c...

Evita unha elección non apropiada

Non terás que preocuparte  de se a máquina de xeo  que elixas comprar teña unha capacidade que inicialmente che vaia ben ou de que, en épocas de maior ou menor consumo de xeo, quede escasa ou teña unha capacidade de fabricación de xeo excesiva para os ...

Hixiene e normativas de seguridade

Terás o xeo hixienicamente preparado , así como envasado dacordo as normativas de seguridade alimentaria.

Máis espazo no local

Evitarás tamén o custo de oportunidade de empregar parte do teu local para instalar o xeo e para almacenalo.

Sen xeo esperando ser usado

Unicamente comprarás a cantidade necesaria de xeo e non terás un montón de xeo esperando a ser consumido. Pasas de custos fixos a custos variables .

Xeo e distribución de calidade

Poderás ofrecer ós clientes do teu negocio de hostelería un xeo de alta calidade como é o de Disxeo,  xa que dominamos o proceso de elaboración do xeo, os puntos de conxelación necesarios, o tipo de almacenamiento requerido, etc.